Shaheed Kartar Singh Sarabha
Dental College & Hospital

 

Dr. Rajesh Bhanot
Principal
Shaheed Kartar Singh Sarabha
Dental College & Hopsital Ludhiana (Pb.)

98140-95471

Phone No. :
+91-161-2864808
+91-161-2864814
Fax :
+91-161-2863037
E-mail :
Address :
Shaheed Kartar Singh Sarabha
Dental College & Hospital

Village Sarabha,
Ludhiana-141105.